Haastajasta johtavaksi toimijaksi

DNA tavoittelee kilpailijoita nopeampaa kasvua. Muun liiketoiminnan kasvattamisen ohella yhtiön tavoite on säilyttää kolmasosa mobiililaajakaistan markkinasta ja vahvistaa asemaansa alan johtavana tv-toimijana.

Operaattoreiden toimintaympäristö on vahvasti säänneltyä, kilpailtua ja muuttuvaa. Saavuttaakseen tavoitteensa DNA:n on oltava kustannustehokkain operaattori, jolla on syvällinen asiakasymmärrys ja vahvat prosessit. Vaativassa asiakasmarkkinassa DNA erottuu innovatiivisten palveluiden, parhaan hinta-laatusuhteen ja erinomaisen asiakaskokemuksen ansiosta.

Tavoitteita toteuttaa osaava ja muutosvalmis henkilöstö, joka on sisäistänyt DNA:n yrityskulttuurin. Kulttuuri perustuu yhteisiin arvoihin – nopeuteen, mutkattomuuteen ja rohkeuteen – jotka heijastuvat kaikessa toiminnassa DNA:n brändiin.

Kilpailu kannustaa hyvään palveluun

Asiakkaiden tyytyväisyys DNA:n palveluihin on pysynyt korkeana. Katsausvuonna asiakaspalvelun resursseja lisättiin edelleen, ja niihin panostetaan myös jatkossa.

DNA:lla on kattava asiakaspalveluverkosto ja vuoden loppuun mennessä yhtiöllä oli lisäksi 10 myynnin palvelukeskusta, joissa hoidetaan sekä olemassa olevia asiakkuuksia että hankitaan uusia. Uusia keskuksia perustetaan edelleen. Lokakuussa uudistettiin huolellisen valmistelun jälkeen asiakastietojärjestelmä, jolla turvataan hyvää asiakaspalvelua ja tehokkaat myynnin työkalut.

DNA:lla on Suomen operaattoreista kattavin myymäläverkosto. DNA Kaupan 76 myymälän ketjua täydentävät verkkokauppa, puhelinpalvelu, sadat ulkoiset edustajat sekä yritysmyyjät ja -myyntikonttorit, joten asiakas voi valita itselleen helpoimman tavan saada palvelua. Myyntiä tuetaan rohkealla ja erottuvalla markkinoinnilla, mikä osaltaan vahvistaa DNA:n brändiä edelleen.

DNA valitsee ennakkoluulottomasti kumppaneita, kuten katsausvuonna Googlen ja sen verkkosovellukset, täydentämään olemassa olevaa valikoimaa. Palvelut tuotteistetaan ja paketoidaan helppokäyttöisiksi ratkaisuiksi, joita tarjotaan kattavan myyntiverkoston kautta.

Fokusta kuluttaja- ja yritysmarkkinalla

DNA:n asiakkaat ovat asiakaspalvelua arvostavia kuluttajia, jotka haluavat puhe-, data- ja sisältöpalveluiden erinomaista hinta-laatusuhdetta, sekä yrityksiä ja yhteisöjä, jotka toivovat helppoja, toimivia ja kustannustehokkaita perustarpeet täyttäviä palveluja.

Kuluttajaliiketoiminta tarjoaa asiakkaille helposti käyttöönotettavia ja houkuttelevia paketteja yhdistettynä hyvään asiakaspalveluun. Liiketoiminnassa panostetaan erityisesti matkaviestinratkaisuihin ja -päätelaitteisiin sekä valtakunnallisen HD-antenniverkon rakentamiseen ja sisältöratkaisuihin. Welho-liiketoiminnan hankinta toi paitsi lisää sisältötarjontaa ja asiakkuuksia myös asiakkuuksien johtamisen parhaita käytäntöjä ja synergiaetuja.
DNA:n palveluvalikoima yritysasiakkaille rakentuu vakioiduista tuotteista tai valmiista komponenteista rakennetuista ratkaisuista. Mobiilipohjaiset puhe- ja datapalvelut muodostavat merkittävän osan tarjontaa. Katsausvuonna panostettiin myös yritysten verkkokeskeisiin IT-palveluihin ja pilvipalveluihin pohjautuvien liiketoimintamallien tukemiseen. Yritysliiketoimintaa laajennetaan hallitusti.

Televisiotoiminta valtakunnalliseksi

Jotta DNA voi olla vahva valtakunnallinen tv-toimija, sillä on oltava vankka jalansija pääkaupunkiseudulla. Alueella toimivan Welhon ostolla DNA:n osuus kaapelitelevisiomarkkinasta nousi 43 prosenttiin ja siitä tuli Suomen johtava tv-toimija. Jatkossa konserni panostaa sekä kaapeli- että antenniverkkoliiketoimintaan ylläpitääkseen ja vahvistaakseen asemaansa kasvavassa tv-palvelumarkkinassa.

DNA käynnisti katsausvuoden lopussa antenniverkon teräväpiirtotelevisio- eli HDTV-koelähetykset ja aloittaa antenniverkon liiketoiminnan vuoden 2011 aikana. Samalla asiakkaille tarjotaan uusia kanavia. Verkko tulee kattamaan yli 80 prosenttia kotitalouksista vuoden lopussa.

Antenniverkkoliiketoiminta laajentaa merkittävästi televisioverkkojen peittoa ja tekee DNA:sta aidosti valtakunnallisen tv-toimijan. Toiminta lisää myös kilpailua haastamalla monopolit. Aito kilpailu edellyttää vähintään kahta maantieteellisesti varteenotettavaa verkkotoimijaa, joilla on samantasoiset toimiluvat.

Mobiiliviestintään investoidaan vahvasti

DNA:n tavoite on säilyttää kolmannes mobiililaajakaistan markkinasta. Katsausvuonna yhtiö laajensi 3G-verkkoa keskimäärin sadoilla tukiasemilla joka kuukausi, mikä toi verkon lähes jokaisen suomalaisen ulottuville. Sama kasvutahti jatkuu myös vuonna 2011.

DNA investoi lisäksi keskus- ja runkoverkon tuoteominaisuuksiin ja sopi vuodenvaihteessa 4G-teknologian tuomisesta matkaviestinverkkoonsa. 4G-palvelut lanseerataan suurimmissa kaupungeissa vuoden 2011 aikana.

Uusien teknologioiden myötä voidaan paitsi parantaa mobiililaajakaistatuotteiden nopeutta ja laatua myös siirtyä kohti datasiirtopohjaista tuoterakennetta. Tämä luo uusia mahdollisuuksia parantaa kannattavuutta edelleen.

Koska mobiililaajakaistaa käytetään yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta, älykkäiden kannettavien päätelaitteiden määrän voimakas kasvu lisää laajakaistan käyttöä. DNA:n myyntiverkoston kautta myydään älypuhelimia, tablet-tuotteita ja muita älykkäitä päätelaitteita; vuoden lopussa noin puolet myydyistä puhelimista oli älypuhelimia.

Rohkea

DNA palkittiin Vuoden verkkomainostajana digitaalisen median Grand One 2010 -gaalassa. DNA:ta kuvailtiin rohkeaksi ja ammattitaitoiseksi mainonnan ostajaksi, joka kuuntelee uusia ideoita, uskaltaa kokeilla ja
antaa palautetta.