Vuorovaikutusta tärkeimpien sidosryhmien kanssa

DNA luotaa jatkuvasti asiakkaiden ja muiden tärkeimpien sidosryhmiensä mielipiteitä kehittääkseen toimintaansa. Asiakastyytyväisyys olikin katsausvuonna jälleen korkea. DNA osallistuu myös vahvasti järjestötyöhön sekä alan edunvalvontaan ja kehittämiseen.

Asiakkaat, henkilöstö ja omistajat ovat DNA:n tärkeimmät sidosryhmät. Heidän tarpeensa ja odotuksensa DNA:n yritysvastuullisesta toiminnasta on kuvattu oheisessa taulukossa. Henkilöstö- ja muun sosiaalisen vastuun toteuttamista on kuvattu tarkemmin toisaalla yritysvastuuraportissa, ja taloudellisen vastuun toteutumista erityisesti omistajille on eritelty tilinpäätöksessä.

DNA ottaa huomioon myös ympäristönsä merkittävimmät sidosryhmät, joiden toimintaan se vaikuttaa tai jotka vaikuttavat siihen suoraan tai epäsuorasti.

EPSI Rating -asiakastutkimuksella positiivista palautetta

Vuonna 2010 DNA sijoittui kansainvälisessä EPSI Rating -tutkimuksessa jälleen Suomen isojen operaattoreiden kärkeen ja oli kauttaaltaan toimialan keskiarvon yläpuolella. Hinta-laatusuhteeltaan DNA:ta pidettiin parhaana vaihtoehtona. DNA:lla oli myös yritysasiakkaiden mielestä suurista operaattoreista paras hinta-laatusuhde.

Mobiililaajakaistan asiakasuskollisuus ja asiakastyytyväisyys kaupungeissa pysyi korkeana. Kuluttajien tyytyväisyys DNA:n mobiililaajakaistaan oli selvästi toimialan keskiarvon yläpuolella.

Welho jatkoi kuluttajien kiinteän laajakaistan suosikkina pääkaupunkiseudulla ja saavutti selkeän kärkisijan. EPSI Rating -tutkimuksessa sen pistemäärä oli 76,3, kun koko toimialan keskiarvo oli 65,2 asteikolla 0–100.

Welho piti ykköspaikkaa EPSI-tutkimuksessa viidettä kertaa peräkkäin. Tutkimuksen mukaan paikallisesti kaapeliverkon kautta hyvin toimiva palvelu yhdistettynä erinomaiseen asiakaspalveluun pitää Welhon asiakkaat tyytyväisinä ja uskollisina.

EPSI-tutkimuksessa tarkasteltiin vuonna 2010 ensimmäistä kertaa maksu-tv-palveluita. Myös tässä kategoriassa Welho oli selkeä ykkönen.

Järjestöllistä edunvalvontaa

DNA:n tärkeimmät järjestölliset edunvalvojat olivat vuonna 2010 Tieto- ja tekniikka-alojen liitto TIKLI ry, Tieto-liikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry, European Competitive Telecommunications Association ECTA sekä Cable Europe.

Neljä palvelualojen työnantajaliittoa, Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry, Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry, Palvelualojen Toimialaliitto ry sekä Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry yhdistyivät 1.1.2011 Palvelualojen työnantajat PALTA ry:ksi, joka on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto. PALTA ry:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin DNA Oy:n toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi.

FiCom on suomalaisen ICT-alan edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. FiComin jäsenyrityksiin kuuluu muun muassa tele-, internet- ja kaapelitelevisio-operaattoreita, tietoverkkolaitteiden ja -järjestelmien valmistajia sekä sähköisen kaupankäynnin ja konsultoinnin osaajia.

FiComin tehtävä on edistää jäsenistönsä liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa kilpailukykyä. Lisäksi FiCom kehittää yhdessä toimialan yritysten kanssa tietoverkkoalan toimintavarmuutta ja edistää alan varautumista vakaviin häiriöihin ja poikkeusoloihin. ECTA ja Cable Europe ovat eurooppalaisia tietoliikennealan etujärjestöjä.

Lisätietoa EPSI Rating -tutkimuksesta: 
 www.dna.fi >> DNA Oy >> Media >> Tutkimustoiminta

Laadukas

Welho-brändi piti vuonna 2010 EPSI Rating -tutkimuksen YKKÖSPAIKKAA VIIDETTÄ KERTAA peräkkäin. Paikallisesti kaapeliverkon kautta hyvin toimiva palvelu yhdistettynä erinomaiseen ja tehokkaaseen asiakaspalveluun pitää Welhon käyttäjät tyytyväisinä. DNA:lla oli suurten operaattoreiden paras hinta-laatusuhde.